Można by rzec, że ilu ludzi, tyle sposobów na wychowanie, jednak zasadniczo wszystkie te sposoby dzielimy na trzy style. To jak wychowujemy swoje dziecko, zależy od naszych doświadczeń z dzieciństwa, charakteru oraz światopoglądu. Sprawdź, który styl wychowania jest najbliższy Twojej rodzinie!

1. Autokratyczny

Objawia się zdystansowaniem i surowością w stosunku do dziecka. Opiera się na posłuszeństwie i sile, a wobec dzieci stosuje się kary cielesne. Zazwyczaj jeden rodzic występuje w roli autorytetu i to on, bez konsultacji z dzieckiem podejmuje za nie decyzje. Często takie zachowania występują, gdy dziecko wychowywane jest przez samotną matkę – sprawdź więcej tutaj: https://parent.pl/4-czeste-bledy-popelniane-przez-samotne-mamy/. Dziecko nie doświadcza od rodziców ciepła i troski, kontakty są formalne. Rodzicom jest trudno zaakceptować słabości i błędy dziecka, są bardzo wymagający. Dziecko w takiej rodzinie ma niskie poczucie własnej wartości lub przeciwnie zaczyna się buntować. Stosowanie takiego stylu wychowania zwiększa prawdopodobieństwo przedwczesnej inicjacji seksualnej albo nadużywania alkoholu i narkotyków.

2. Demokratyczny

Według pedagogów i psychologów najkorzystniejszy dla rozwoju dziecka. Oparty jest na cieple rodzinnym, dbaniu o emocje dziecka oraz poszanowaniu jego pragnień. Dziecko bierze czynny udział w życiu rodzinnym, ma wpływ na podejmowane decyzje, może dyskutować z rodzicami, a wszelkie ustalane zasady mają swoje logiczne uargumentowanie. Rzadko są tu stosowane kary. Taki styl wychowania zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i warunki na prawidłowy rozwój.

3. Liberalny

Stosujący ten styl wychowania rodzice, nie stawiają swoim dzieciom wymagań i nie wyciągają konsekwencji, pozostawiając bardzo dużą wolność. Rodzice rzadko interesują się dzieckiem, przez co nie ma ono zapewnionego poczucia bezpieczeństwa i może częściej przejawiać zachowania antyspołeczne. Jednak jest jeszcze druga skrajna odmiana liberalnego stylu wychowania, objawiająca się nadmierną miłością do dziecka. Charakteryzuje się pobłażliwością, uległością i wyręczaniem dziecka, przez co nie nabywa umiejętności potrzebnych w życiu i ma przekonanie, że wszystko mu się należy.

Który opisany styl wychowania najlepiej pasuje do Twoich metod? Oczywiście rzadko kiedy jest tak, że ciągle przeważa jeden z nich. Mogą się pojawić różne odchylenia w naszych zachowaniach, które przykładowo ze stylu demokratycznego, na chwilę bardziej zmienią nas w liberalnych rodziców.